Už aj slovenskí spotrebitelia majú svojho ombudsmana

Svetový deň spotrebiteľských práv (15. marec 2020) má spotrebiteľov viesť k udržateľnej spotrebe a zodpovednej voľbe pri nakupovaní. Slovenským spotrebiteľom s tým bude pomáhať ombudsman.

Musíme si uvedomiť svoju silu

“Ja, ako spotrebiteľ mám pri nakupovaní obrovskú moc. Môžem sa rozhodnúť a vybrať si tovar, výrobok alebo službu podľa kvality, ceny alebo vlastných preferencií. Rozhodujem akým spôsobom budem tovar využívať a chcem mať právo rozhodovať aj o tom ako dlho ho využívať budem. Svojimi nákupnými rozhodnutiami môžem ovplyvňovať celý výrobno-predajný proces a tiež požadovať napríklad väčšie množstvo tovaru v balení alebo zvyšovať dopyt po kvalitnejších výrobkoch či udržateľnejších službách” na to akú máte moc myslite pri každom nákupe.

Silu spotrebiteľského hnutia a moc ktorú majú slovenskí spotrebitelia v rukách bude vo vzťahu k štátnym orgánom, obchodníkom i verejnosti od dnes (15.03.) reprezentovať Spotrebiteľský Ombudsman.

Ten bude okrem poskytovania informácií a neformálneho vzdelávania zabezpečovať a poskytovať aj bezplatné právne poradenstvo a pomáhať pri mimosúdnom riešení sporov s obchodníkmi. Ombudsman bude môcť pomáhať spotrebiteľom aj v súdnych konaniach.

Kedy sa na ombudsmana obrátiť

S otázkami o spotrebiteľských právach a ich uplatňovaní sa môže spotrebiteľ bezplatne obrátiť na špecializovanú spotrebiteľskú poradňu online, telefonicky na čísle 0696 850 850 v k­aždý pracovný deň v čase od 10 do 14 hodiny alebo osobne v desiatich kontaktných miestach, ktorých počet sa bude v priebehu roka rozširovať.

Sťažnosť spotrebiteľskému ombudsmanovi môže spotrebiteľ podať ak už sám, avšak neúspešne, požiadal predávajúceho s miestom podnikania na Slovensku o nápravu alebo ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, prípadne ak sa domnieva, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené. Hodnota nákupu, ktorého sa sťažnosť týka by nemala byť nižšia ako dvadsať eur.

Štát chráni spotrebiteľov iba na papieri, vymožiteľnosť minimálna

Podľa advokáta Romana Juríka, ktorý je predsedom Slovenskej komory spotrebiteľských organizácii “považuje štát ochranu spotrebiteľov za nechcenú a nanútenú povinnosť, čomu zodpovedá aj objem finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú vyčlenené pre spotrebiteľské organizácie”. Na jedného občana to vychádza menej ako 0,016 eur ročne, doplnil Jurík.

“Trinásť rokov sme svedkami i aktérmi toho ako sa vlády zaväzujú zvýšiť úroveň ochrany práv slovenských spotrebiteľov. Avšak bez zásadných výsledkov” skonštatoval Miroslav Antoňak, riaditeľ Spotrebiteľského Centra ktoré stojí za myšlienkou a zriadením Spotrebiteľského Ombudsmana.

Napriek množstvu legislatívnych opatrení sa justičným a iným štátnym orgánom nepodarí zabezpečovať úroveň ochrany práv spotrebiteľov, ktorú od Slovenska požaduje Brusel.

Spotrebiteľský Ombudsman bude svojou činnosťou plniť úlohy v ktorých štát zlyháva najmä pri uplatňovaní práv spotrebiteľov a presadzovaní spotrebiteľskej politiky. Chce taktiež prispievať k zlepšovaniu zákonov v prospech slovenských spotrebiteľov.