Podať sťažnosť

#spotrebitelskyOmbudsman


biteľský Ombudsman prijíma, rieši alebo sprostredkováva riešenie sťažnosti občanov - spotrebiteľov smerujúce voči predávajúcim z ktorých obsahu vyplýva, že boli porušené práva spotrebiteľa a to najmä tým, že konaním predávajúceho došlo k diskriminácii spotrebiteľa, uloženiu povinnosti spotrebiteľovi bez právneho dôvodu, zneužitiu dôvery spotrebiteľa, uplatňovaniu nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľovi, zaväzovaniu spotrebiteľa neprijatenými zmluvnými podmienkami, informačnej asysmetrii alebo že spotrebiteľovi neboli poskytnuté pravdivé predzmluvné informácie, informácie tovare, výrobku alebo službe a ich cene.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu momentálne nie je možné odoslať online

O zastupovanie momentálne nie je možné odoslať online