Financovanie a hospodárenie

Spotrebiteľský Ombudsman neprijíma žiadne peňažné dary ani nepeňažné plnenia od podnikateľov, ktorí by mohli byť stranou sporu. Spotrebiteľ uhrádza poplatok vo výške 5 eur ustanovený zákonom.