Externá spolupráca

Spotrebiteľský Ombudsman ponúka dvakrát ročne stáže, a to najmä absolventom právnických fakúlt alebo osobám s obdobným profilom. Stáže sa každoročne zvyčajne začínajú 1. septembra a 1. januára. Oznámenie o stážach s výzvou na predkladanie žiadostí sa uverejňuje pre každé obdobie, zvyčajne 1. februára a 1. mája. V oznámení sú vymedzené hľadané profily. Stáže prebiehajú v Bratislave alebo Košiciach v závislosti od potrieb Spotrebiteľského Ombudsmana.

Je nevyhnutné, aby stážisti ovládali anglicky jazyk. Prihlášky sa preto musia posielať v anglickom jazyku. Z tých istých dôvodov, sú dokumenty týkajúce sa prihlášok na stáž dostupné iba v angličtine.