Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné pozície na trvalé pracovné miesta u Spotrebiteľského Ombudsmana sú obsadzované interným preložením alebo povýšením, preložením alebo dočasným pridelením pracovníkov z iných organizačných jednotiek Spotrebiteľského Centra, alebo náborom zamestnancov.

Voľné pracovné miesta na dobu určitú sa inzerujú na webovej stránke Spotrebiteľského Ombudsmana, ktorý o voľných pracovných miestach zvyčajne informuje aj iné webové stránky s inzerciou pracovných miest za účelom vytvorenia zoznamu uchádzačov. Uchádzači môžu byť v prípade potreby pozvaní na testy a osobné pohovory.

Úspešní uchádzači v jednom alebo viacerých výberových konaniach a uchádzači, ktorí majú mimoriadny záujem o prácu u spotrebiteľského ombudsmana, sa vyzývajú, aby nás kontaktovali.

Oznámenia o voľných pracovných miestach

V súčasnosti sa prijímajú prihlášky týkajúce sa týchto oznámení o voľných pracovných miestach:

Žiadne voľné pracovné miesta. Pozrite si možnosti exeternej spolupráce.